miércoles, 21 de marzo de 2018

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA FMJ


         

  Comisión Directiva de la Federación Metropolitana de Judo

                                   PERIODO 2018 / 2022

Presidente                                     Prof. Antonio Gallina         C.A.V.S.   (2018/22)
Vicepresidente                           Sr. Pablo Diaz Soto          C.Italiano  (2016/20)
Secretario                                  Dr. Héctor Goldman          C.A.V.S.   (2018/22)
Prosecretario                             Sr. Marcelo Pereira            C.O.A.     (2016/20)
Tesorero                                    Dr. Eduardo Benedetti        C.U.B.A.   (2016/20)
Protesorero                                Sr. Juan C. Marquez         C.S.P.F.A. (2018/22)
Secretario de Actas                    Sr. Alfredo Ricotti              G.E.B.A.   (2016/20)
1er. Vocal                                   Sr. Pedro Rosental   C.ITUZAINGO   (2018/22)
2do. Vocal                                  Dr. Gustavo Valle             C.A.B.N.A. (2016/20)
3er Vocal                                   Sr. Hugo Gimenez              C.O.A.      (2018/22)
Revisor de Cuentas Titular          Prof.Sergio Duarte   D.Kentoshi        (2018/22)
Revisor de Cuentas Suplente      Sr. Sergio Lanzi               A.J.A.        (2018/22)